اولین جلسۀ کمیتۀ علمی همایش ملی حکمرانی برگزار شد
1398-02-31
اولین جلسۀ کمیتۀ علمی همایش ملی حکمرانی برگزار شد

اولین جلسۀ کمیتۀ علمی همایش ملی حکمرانی روز سه‌شنبه (31 اردیبهشت 1398) با موضوع «بحث و بررسی محورها و اهداف همایش» و با حضور اساتید محترم و شورای مدرسۀ حکمرانی شهید بهشتی برگزار گردید.

در این جلسه، دکتر مهدی غضنفری، رئیس مدرسۀ حکمرانی شهید بهشتی، ضمن معرفی مدرسه، به توضیح محورهای همایش و اهداف آن پرداخت و پس از آن هر یک از اعضای کمیتۀ علمی نقطه‌نظرات و پیشنهادات خود را ارائه دادند. گفتنی است «اولین همایش ملی حکمرانی» در تاریخ بیستم آبان‌ماه 1398 در دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی برگزار خواهد شد.