حمایت کنندگان اصلی
اصلی
مرکز مطالعات و پژوهش‌های راهبردی وزارت ورزش و جوانان
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
دانشگاه صنعتی شریف
سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح
دانشگاه افسری امام علی (ع)
سازمان حفاظت محیط زیست