دهمین نشست تخصصی مدرسۀ حکمرانی شهید بهشتی با عنوان «رهیافت‌های نوین جمهوری خلق چین در حکمرانی محلی» برگزار شد
1398-04-02
دهمین نشست تخصصی مدرسۀ حکمرانی شهید بهشتی با عنوان «رهیافت‌های نوین جمهوری خلق چین در حکمرانی محلی» برگزار شد

مطابق برنامۀ نشستهای مدرسۀ حکمرانی در سال 1398، روزهای یکشنبه و سه‌شنبه هر هفته، یک نشست تخصصی برگزار می‌گردد. دهمین نشست تخصصی این مدرسه، در روز یکشنبه 2 تیر ماه 1398 با عنوان «رهیافت‌های نوین جمهوری خلق چین در حکمرانی محلی» با ارائۀ دکتر سید جلال‌الدین فرجی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، در محل سالن شهید صیاد شیرازی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، با محور های ذیل برگزار شد:

 

1) ماهیت حکمرانی در جمهوری خلق چین

 

2) کنگره خلق محلی و دولت های خلق محلی                                                                                                 

 

3) شهر­ها و حکمرانی محلی

 

4) روستاها، جولانگاهی برای آزمون خطا در حکمرانی محلی

 

گزارش نشست:

 

     در ابتدا دکتر هادی خان محمدی، دبیر نشست به تبیین جایگاه نظری حکمرانی محلی پرداخت و گفت: در حال حاضر حکمرانی محلی ذیل آخرین شبه پارادایم مدیریت دولتی یعنی خدمات عمومی نوین و حکمرانی شهروندی تعریف می گردد و محفل بسیاری از مباحث اکادمیک در دنیا شده است. در ادامه دکتر سیدجلال الدین فرجی به موضوع حکمرانی محلی در چین مطابق با تجربیات خود در چین و مباحث نظری اشاره کرد. این عضو هئیت علمی دانشگاه با با بیان اینکه در جمهوری خلق چین یک نظم منسجم تعریف شده است نه صرفا دیکتاتوری، به ارائه تصویری از محله های چین و مراکز تفریحی و تجاری آن را پرداخت. در ادامه با پرداختن به بحث های نظری این حوزه، تعریف حکمرانی محلی را ارائه کرد. دکتر فرجی، حکمرانی محلی را به نهادهایی اطلاق کرد که به منظور ارائه خدمات به مردم یک منطقه جغرافیایی کوچک، تشکیل می شوند و چارچوب تعاملات شهروندان با هم و با دولت و تصمیم گیری جمعی و عرضه خدمات عمومی محلی را تعریف می کنند. حکمرانی محلی صرفا به عرضه مجموعه ای از خدمات محلی محدود نشده، بلکه به خدماتی از جمله حفاظت از حق حیات و آزادی ساکنان محل، ایجاد فضای گفتگوی مدنی و مشارکت دموکراتیک و توسعه محلی بازار می پردازد. وی سه ویژگی حکمرانی را در حوزه های توزیع قدرت، ساختار و کارکردها برشمرد و افزود : در توزیع قدرت، ما تسلط پراکنده دولت و همزیستی نقش آفرینان داریم و در بحث ساختار، آزادی و عضویت داوطلبانه در نهادها و مرزهای باز در جامعه مطرح است. کارکرد این موضوع، همکاری تا حد امکان در سطح عمومی است که باعث چارچوب مندی تعاملات بین شهروندان با هم و با دولت ها شود. همچنین در ادامه به ساختار سیاسی کشور چین و ارکان آن را اشاره کرده و جایگاه دولت های محلی را ذیل ساختار کمونیستی چین تبیین کرد. تعریف اجزاء ساختار و نقش هریک در حکمرانی از جمله مهم ترین مباحثی بود که در این نشست تشریح شد. در ادامه این استاد دانشگاه با بیان موقعیت جغرافیایی و سیاسی جمهوری خلق چین و نکاتی چند از تاریخ حزب کمونیست، به ارائه مطالبی درباره احزاب موجود در این کشور شرقی و در راس آنها حزب کمونیست چین پرداخت و جایگاه مهم و تعیین کننده آن را در ساختار حکومت و حکمرانی چین یادآور شد. دکتر فرجی با بیان اینکه کنگره ملی حزب، نقشی اساسی در سیاستگذاری و تعیین جهت حرکت حزب کمونیست و جریان قدرت در چین دارد، افزود: کنگره ملی خلق به عنوان بالاترین مرجع قانون گذاری در این کشور، دارای تقریبا 3000 عضو است و به صورت دوره های پنج ساله، وظیفه تقنین و نظارت بر عملکرد حکومت و مسئولین اصلی را برعهده دارد. این عضو هیئت علمی دانشگاه سپس به توضیح اجزای حزب کمونسیت و نهاد های دخیل در امر حکمرانی در این کشور از جمله کمیته مرکزی، دفتر سیاسی، کنگره های محلی، وظایف هریک از واحد های پایه ای حزب پرداخت. انتخابات در جمهوری خلق چین، موضوع بعدی بود که دکتر فرجی به آن اشاره داشت. بر این اساس، در جمهوری خلق چین، انتخابات دارای نظامی سلسله مراتبی است به این صورت که برای سمت ها و مسئولیت هایی که در سطح محلی نقش آفرینی می کنند، کنگره های محلی با رای مستقیم مردم تشکیل و سپس به تعیین این جایگاه ها می پردازند و در سطوح بالاتر (دادگاه های خلق و کنگره ملی خلق) که فقط توسط اعضای کنگره رده پائین تر خود انتخاب می شوند، مسئولیت انتخاب روسا و کارگزاران را برعهده دارند. وی در ادامه سخنان خود، شورای دولتی به عنوان شورای اجرایی این کشور، کمیته دائمی حزب، دولت های محلی و ساختار های اداری محلی آنها را در قالب پرده نگار ارائه نمود. توضیحات در زمینه مدیریت شهری و دولت های محلی پایان بخش این نشست تخصصی بود.


جهت اطلاع از سایر نشست ها به صفحۀ سلسله نشست های خرداد و تیر 1398 مراجعه فرمایید.