یازدهمین نشست تخصصی مدرسۀ حکمرانی شهید بهشتی با عنوان «نقش هدایت اعتبار در حکمرانی و پولی نظام اقتصادی» برگزار شد
1398-04-04
یازدهمین نشست تخصصی مدرسۀ حکمرانی شهید بهشتی با عنوان «نقش هدایت اعتبار در حکمرانی و پولی نظام اقتصادی» برگزار شد

مطابق برنامۀ نشستهای مدرسۀ حکمرانی در سال 1398، روزهای یکشنبه و سه‌شنبه هر هفته، یک نشست تخصصی برگزار می‌گردد. یازدهمین نشست تخصصی این مدرسه، در روز سه شنبه 4 تیر ماه 1398 با عنوان «نقش هدایت اعتبار در حکمرانی و پولی نظام اقتصادی» با ارائۀ دکتر حسین درودیان، دکترای اقتصاد از دانشگاه تهران، محقق و مدرس دانشگاه و دکتر کامران ندری، عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع)، در محل سالن شهید صیاد شیرازی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، برگزار گردید.


جهت اطلاع از سایر نشست ها به صفحۀ سلسله نشست های خرداد و تیر 1398 مراجعه فرمایید.